Welkom bij de Stichting MINCE Foundation

De Stichting MINCE Foundation is opgericht ten behoeve van het onderhoud aan en de toepassing van het MINCE model voor organisatievolwassenheid.

Het MINCE organisatievolwassenheidsmodel wordt gebruikt om te bepalen in welke mate een organisatie in staat is veranderingen op te vangen.

Wanneer er sprake is van een lage organisatievolwassenheid in de organisatie, zal men alle veranderingen slechts met moeite kunnen opvangen.

Bij een hoge organisatievolwassenheid daarentegen, zal de organisatie veranderingen kunnen voorspellen en daarop met vrucht kunnen anticiperen, waardoor allerlei ontwikkelingen de organisatie niet of nauwelijks overvallen: men kan deze opvangen en succesvol integreren in de dagelijkse gang van zaken.

Deze organisatievolwassenheid kan op verschillende manieren worden onderzocht, waarbij het niveau vastgesteld wordt. Zodra het volwassenheidsniveau eenmaal bepaald is, kan de organisatie desgewenst aan de slag gaan om dat niveau te bestendigen of verbeteren.

Het MINCE model biedt niet louter het gereedschap om de organisatievolwassenheid vast te stellen, maar verschaft daarnaast ook hulpmiddelen, die kunnen worden ingezet voor het duiden, bestendigen en desgewenst verbeteren van de volwassenheid.